Budaya di pajampangan teh sealeresna mah seueur titinggal karuhun urang sadaya. Namun lantaran henteu dimumule, budaya sareng sajantena teh laleungit. Nah, ayeuna urang sadaya, utamina anu ngora sing rajin ngamumula budaya urang. Budaya jampang asli sareresna mah teu katingali, nanging kasenian asli jampang, sapertos kakawihan, ngadu bedug, ngagondang, tah eta teh kedah di mumule.

Sim kuring kacida nalangsana ninggali budaya urang ada di nagara dengen. Bulan Maret 2007 anu tos kalangkung sim kuring kareresan ka nagara Jepang. Di negara anu masyarakatna saripit teh budaya urang sunda langkung dikenal, padahal di kampungna sorangan, nya eta di urang budaya jeung kasenian sunda teh teu pisan-pisan di pi emut ku urang sadaya.

Tahun baheula, nuju sim kuring sakola di sakola dasar, tahun 1970-an. Lisung teh song dipake nutu pare. Ayeuna mah sugan sa antero Jampang rarasaan moal aya anu ngabogaan lisung. Padahal lisung teh kudu dimumula. Dan pajar teh jaman moden, eleh ku mesin giling. Lisung, salain bisa dipake nutu pare, biasana mah sok dipake acar adak sunda, nyaeta ngagondang. Sok geura palire parabot urang sudah teh, tong dilengitkan.

Kasenian sepertos ngagondang, atawa mulan dina wengi kaping 14, tos teu aya. Padahal kasenian jeung budaya ieu teh kacida masihan pituah ka urang sadaya. Mugi-mugi upami anu aranom tos eling kana kasenian urang jeung budaya urang sunda, ka payuna tiasa di mumule deui.

Advertisements